Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0062(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0266/2017

Texte depuse :

A8-0266/2017

Dezbateri :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Voturi :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0329

Proces-verbal
Luni, 11 septembrie 2017 - Strasbourg

19. Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (dezbatere)
CRE

Raport interimar referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, de către Uniunea Europeană, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy și Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy și Anna Maria Corazza Bildt și-au prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Jiří Maštálka (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Barbara Matera, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska și Csaba Sógor.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan și Anna Hedh, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Maria Corazza Bildt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek și Nicola Caputo.

Au intervenit: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy și Anna Maria Corazza Bildt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.14 al PV din 12.9.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate