Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0062(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0266/2017

Predkladané texty :

A8-0266/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0329

Zápisnica
Pondelok, 11. septembra 2017 - Štrasburg

19. Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (rozprava)
CRE

Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu v mene Európskej únie [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt predstavili správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jiří Maštálka (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Barbara Matera v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska a Csaba Sógor.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan a Anna Hedh, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Maria Corazza Bildt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek a Nicola Caputo.

Vystúpili: Věra Jourová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.14 zápisnice zo dňa 12.9.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia