Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0017(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0258/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0258/2017

Keskustelut :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Äänestykset :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Äänestysselitykset
PV 12/12/2017 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Pöytäkirja
Maanantai 11. syyskuuta 2017 - Strasbourg

20. EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Werner Langen (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jacqueline Foster (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Peter Liese PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Seb Dance S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux ja Damiano Zoffoli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Julie Girling.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2017, kohta 9.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö