Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0017(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0258/2017

Ingediende teksten :

A8-0258/2017

Debatten :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Stemmingen :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Stemverklaringen
PV 12/12/2017 - 5.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Notulen
Maandag 11 september 2017 - Straatsburg

20. Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voortzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (debat)
CRE

Verslag over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Jacqueline Foster (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN) en Peter Liese, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Seb Dance, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux en Damiano Zoffoli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Julie Girling.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 13.9.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid