Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0017(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0258/2017

Teksty złożone :

A8-0258/2017

Debaty :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/12/2017 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Protokół
Poniedziałek, 11 września 2017 r. - Strasburg

20. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017- 2017/0017(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Werner Langen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Jacqueline Foster (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN) i Peter Liese w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Seb Dance w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux i Damiano Zoffoli.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini i Notis Marias.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Julie Girling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 13.9.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności