Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0017(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0258/2017

Predkladané texty :

A8-0258/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/12/2017 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Zápisnica
Pondelok, 11. septembra 2017 - Štrasburg

20. Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling uviedla správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Jacqueline Foster (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko) a Peter Liese v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Seb Dance v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux a Damiano Zoffoli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini a Notis Marias.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Julie Girling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 13.9.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia