Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0230(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0262/2017

Předložené texty :

A8-0262/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Hlasování :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
Vysvětlení hlasování
PV 17/04/2018 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

Zápis
Pondělí, 11. září 2017 - Štrasburk

21. Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Florent Marcellesi (zpravodaj výboru DEVE), Marisa Matias (zpravodajka výboru ITRE), Franc Bogovič (zpravodaj výboru AGRI), Peter Liese za skupinu PPE, Paul Brannen za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a José Inácio Faria.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė a Petri Sarvamaa.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Norbert Lins.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 13.9.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí