Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0230(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0262/2017

Indgivne tekster :

A8-0262/2017

Forhandlinger :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2018 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

Protokol
Mandag den 11. september 2017 - Strasbourg

21. Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Florent Marcellesi (ordfører for udtalelse fra DEVE), Marisa Matias (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Franc Bogovič (ordfører for udtalelse fra AGRI), Peter Liese for PPE-Gruppen, Paul Brannen for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska og José Inácio Faria.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė og Petri Sarvamaa.

Talere: Miguel Arias Cañete og Norbert Lins.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 13.9.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik