Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0230(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0262/2017

Ingediende teksten :

A8-0262/2017

Debatten :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Stemmingen :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
Stemverklaringen
PV 17/04/2018 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

Notulen
Maandag 11 september 2017 - Straatsburg

21. Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Florent Marcellesi (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Marisa Matias (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Franc Bogovič (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Paul Brannen, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en José Inácio Faria.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė en Petri Sarvamaa.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Norbert Lins.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 13.9.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid