Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0230(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0262/2017

Texte depuse :

A8-0262/2017

Dezbateri :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Voturi :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2018 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

Proces-verbal
Luni, 11 septembrie 2017 - Strasbourg

21. Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Marisa Matias (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Franc Bogovič (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Peter Liese, în numele Grupului PPE, Paul Brannen, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska și José Inácio Faria.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė și Petri Sarvamaa.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Norbert Lins.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 13.9.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate