Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2041(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0133/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0133/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2017 - 23
CRE 11/09/2017 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0358

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

23. Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ [2015/2041(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Ο Sven Giegold προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι György Schöpflin, Jo Leinen, Νότης Μαριάς, Jan Philipp Albrecht, Γεώργιος Επιτήδειος, Christofer Fjellner, Julie Ward και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου