Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2142(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0252/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0252/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2017 - 26
CRE 11/09/2017 - 26

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0324

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

26. Πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση [2016/2142(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Milan Zver (A8-0252/2017)

Ο Milan Zver προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου