Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 11. září 2017 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Posouzení slučitelnosti funkce svěřené poslanci
 7.Žádost o zbavení imunity – zastavení řízení
 8.Žádost o ochranu imunity
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 13.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 14.Předložení dokumentů
 15.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 16.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 17.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 18.Plán práce
 19.Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (rozprava)
 20.Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (rozprava)
 21.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (rozprava)
 22.Členství v delegacích
 23.Transparentnost, odpovědnost a integrita v orgánech EU (krátké přednesení)
 24.Kosmická strategie pro Evropu (krátké přednesení)
 25.Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (krátké přednesení)
 26.Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (krátké přednesení)
 27.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (194 kb) Prezenční listina (57 kb) 
 
Zápis (85 kb) Prezenční listina (11 kb) 
 
Zápis (269 kb) Prezenční listina (62 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí