Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 11. syyskuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Jäsenelle uskotun tehtävän yhteensopivuuden tutkiminen
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö – menettelyn saattaminen päätökseen
 8.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 16.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 17.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 18.Käsittelyjärjestys
 19.Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta (keskustelu)
 20.EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I (keskustelu)
 21.Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I (keskustelu)
 22.Valtuuskuntien kokoonpano
 23.EU:n toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja lahjomattomuus (lyhyt esittely)
 24.Euroopan avaruusstrategia (lyhyt esittely)
 25.Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (lyhyt esittely)
 26.Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (lyhyt esittely)
 27.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (196 kb) Läsnäololista (57 kb) 
 
Pöytäkirja (83 kb) Läsnäololista (11 kb) 
 
Pöytäkirja (270 kb) Läsnäololista (61 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö