Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2017. szeptember 11., Hétfő - Strasbourg
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozatai
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.Mandátumvizsgálat
 6.Egy képviselőre ruházott megbízatás összeegyeztethetőségi vizsgálata
 7.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem – az eljárás megszüntetése
 8.A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem
 9.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 10.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 11.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 12.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése és 106. cikke (4) bekezdésének d) pontja)
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 16.Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)
 17.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 18.Ügyrend
 19.Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása (vita)
 20.Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése ***I (vita)
 21.A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése ***I (vita)
 22.A küldöttségek tagjai
 23.Az uniós intézmények átláthatósága, elszámoltathatósága és feddhetetlensége (rövid ismertetés)
 24.Európai űrstratégia (rövid ismertetés)
 25.A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra (rövid ismertetés)
 26.Egyetemi szintű továbbképzés és távképzés az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként (rövid ismertetés)
 27.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (201 kb) Jelenléti ív (57 kb) 
 
Jegyzőkönyv (84 kb) Jelenléti ív (11 kb) 
 
Jegyzőkönyv (280 kb) Jelenléti ív (61 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat