Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Įgaliojimų tikrinimas
 6.Parlamento nariui pavestos užduoties suderinamumo nagrinėjimas
 7.Prašymas atšaukti imunitetą. Procedūros nutraukimas
 8.Prašymas ginti imunitetą
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 12.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 13.Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis ir 106 straipsnio 4 dalies d punktas)
 14.Gauti dokumentai
 15.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 16.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)
 17.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 18.Darbų programa
 19.ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (diskusijos)
 20.ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I (diskusijos)
 21.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I (diskusijos)
 22.Delegacijų sudėtis
 23.Skaidrumas, atskaitomybė ir sąžiningumas ES institucijose (trumpas pristatymas)
 24.Europos kosmoso strategija (trumpas pristatymas)
 25.Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (trumpas pristatymas)
 26.Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis (trumpas pristatymas)
 27.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (194 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (57 kb) 
 
Protokolas (85 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) 
 
Protokolas (272 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (62 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika