Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
It-Tnejn, 11 ta' Settembru 2017 - Strasburgu
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Eżami tal-kompatibbiltà ta' missjoni fdata f'idejn Membru
 7.Talba għat-tneħħija tal-immunità – tmiem tal-proċedura
 8.Talba għall-ħarsien tal-immunità
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 10.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 105(6) u Artikolu 106(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Dokumenti mressqa
 15.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 16.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 17.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 18.Ordni tal-ħidma
 19.Adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (dibattitu)
 20.Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 ***I (dibattitu)
 21.Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 ***I (dibattitu)
 22.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 23.It-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE (preżentazzjoni qasira)
 24.Strateġija Spazjali għall-Ewropa (preżentazzjoni qasira)
 25.L-impatt tal-kummerċ internazzjonali u tal-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali (preżentazzjoni qasira)
 26.Edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja (preżentazzjoni qasira)
 27.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (197 kb) Lista tal-Membri preżenti (57 kb) 
 
Minuti (84 kb) Lista tal-Membri preżenti (11 kb) 
 
Minuti (279 kb) Lista tal-Membri preżenti (62 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza