Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 11 septembrie 2017 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Examinarea compatibilității cu o misiune care îi este încredințată unui membru
 7.Cerere de ridicare a imunității parlamentare– oprirea procedurii
 8.Cerere de apărare a imunității parlamentare
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului European (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 12.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 13.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]
 14.Depunere de documente
 15.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 16.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 17.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 18.Ordinea lucrărilor
 19.Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (dezbatere)
 20.Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I (dezbatere)
 21.Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I (dezbatere)
 22.Componența delegațiilor
 23.Transparență, responsabilitate și integritate în instituțiile UE (prezentare succintă)
 24.O strategie spațială pentru Europa (prezentare succintă)
 25.Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (prezentare succintă)
 26.Învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții (prezentare succintă)
 27.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 29.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (201 kb) Listă de prezență (57 kb) 
 
Proces-verbal (84 kb) Listă de prezență (11 kb) 
 
Proces-verbal (276 kb) Listă de prezență (62 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate