Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedeljek, 11. september 2017 - Strasbourg
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Preverjanje združljivosti misije, ki je bila zaupana poslancu
 7.Zahteva za odvzem imunitete – zaključitev postopka
 8.Zahteva za zaščito imunitete
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 12.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 13.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 105(6) in člen 106(4)(d) Poslovnika)
 14.Predložitev dokumentov
 15.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 16.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 17.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 18.Razpored dela
 19.Pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (razprava)
 20.Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I (razprava)
 21.Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ***I (razprava)
 22.Sestava delegacij
 23.Preglednost, odgovornost in integriteta v institucijah EU (kratka predstavitev)
 24.Vesoljska strategija za Evropo (kratka predstavitev)
 25.Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige (kratka predstavitev)
 26.Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko učenje (kratka predstavitev)
 27.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (191 kb) Seznam navzočih (57 kb) 
 
Zapisnik (84 kb) Seznam navzočih (11 kb) 
 
Zapisnik (266 kb) Seznam navzočih (62 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov