Indeks 
Zapisnik
PDF 266kWORD 84k
Ponedjeljak, 11. rujna 2017. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjave Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Sastav Parlamenta
 5.Provjera valjanosti mandata
 6.Ocjena spojivosti zadaće povjerene zastupniku
 7.Zahtjev za ukidanje imuniteta – prekid postupka
 8.Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta
 9.Sastav odbora i izaslanstava
 10.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.d Poslovnika)
 11.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 12.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 13.Delegirani akti i provedbene mjere (članak 105. stavak 6. i članak 106. stavak 4. točka (d) Poslovnika)
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 16.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 17.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 18.Plan rada
 19.Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (rasprava)
 20.Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. ***I (rasprava)
 21.Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. ***I (rasprava)
 22.Sastav izaslanstava
 23.Transparentnost, odgovornost i integritet u institucijama EU-a (kratko predstavljanje)
 24.Svemirska strategija za Europu (kratko predstavljanje)
 25.Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (kratko predstavljanje)
 26.Daljnje akademsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja (kratko predstavljanje)
 27.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 28.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


2. Izjave Predsjedništva

Predsjednik osuđuje terorističke napade koji su se nedavno dogodili u više europskih gradova te je izrazio solidarnost Parlamenta sa žrtvama terorizma i nedavnih prirodnih katastrofa.

U Parlamentu je održana minuta šutnje u znak sjećanja na žrtve.

°
° ° °

Govorili su:

—   Nicola Danti koji je ponovno istaknuo važnost angažiranosti EU-a u borbi protiv klimatskih promjena (Predsjednik se složio s izjavom),

—   Gianni Pittella povodom godišnjice smrti Salvadora Allendea,

—   Franck Proust o uraganu Irma, upravljanju prirodnim katastrofama i ulozi Europskog fonda solidarnosti (Predsjednik je razjasnio neke stavke),

—   Sajjad Karim o sudbini građana EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini i o uvjetima dodjele nagrade Saharov,

—   James Carver, koji se osvrnuo na prijedlog Francka Prousta (Predsjednik je razjasnio neke stavke), i

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio o potresu koji je nedavno pogodio Meksiko(Predsjednik se složio s izjavom).


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


4. Sastav Parlamenta

Petr Mach i Glenis Willmott ponudili su ostavke na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 1. rujna i 3. listopada 2017.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. Poslovnika, Parlament je utvrdio da su mjesta Petra Macha i Glenis Willmot slobodna od 1. rujna i 3. listopada 2017. i obavjestio je o tome nadležna nacionalna tijela.

°
° ° °

Mariya Gabriel imenovana je članicom Europske komisije s učinkom 7. srpnja 2017.

Nadležna nacionalna tijela Njemačke izvijestila su da je Herbert Reul imenovan članom regionalne vlade Sjeverne Rajne – Vestfalije počevši od 7. srpnja 2017.

Nadležna nacionalna tijela Republike Francuske izvijestila su da je Louis Aliot izabran za zastupnika u francuskom parlamentu s učinkom od 21. srpnja 2017.

Vijeće Europske unije izvijestilo je da je Ildikó Gáll-Pelcz imenovana članicom Revizorskog suda s učinkom od 1. rujna 2017.

Parlament je konstatirao da su, sukladno članku 7. stavcima 1. i 3. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima, te funkcije nekompatibilne s funkcijama europskog zastupnika te je utvrdio slobodna mjesta s učinkom od 7. srpnja, 21. srpnja i 1. rujna 2017, te je o tome obavjestio nadležna nacionalna tijela.

°
° ° °

Nadležna tijela Malte, Savezne Republike Njemačke, Ujedinjene Kraljevine i Republike Francuske priopćila su da su u Europski parlament izabrani Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet i Nosheena Mobarik s učinkom od 24. lipnja, 24. srpnja, 1. kolovoza, 21. srpnja i 8. rujna 2017., kao zamjena za Therese Comodini Cachia, Herberta Reula, Rogera Helmera, Louisa Aliota i Iana Duncana.

Parlament je primio na znanje njihov izbor.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet i Nosheena Mobarik sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


5. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlement potvrđuje valjanost mandata zastupnika Johna Flacka, Andréa Elissena, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajida Kahna i Johna Howartha.


6. Ocjena spojivosti zadaće povjerene zastupniku

Na sjednici održanoj 12. srpnja 2017., Odbor JURI, sukladno s člankom 4. stavkom 5. Poslovnika ocjenio je spojivost privemene zadaće koju je francuski premijer povjerio Arnaudu Danjeanu s Aktom od 20. rujna 1976. u vezi sa strateškim pregledom nacionalne obrane i sigurnosti, te je zaključio da je ona sukladna Aktu.


7. Zahtjev za ukidanje imuniteta – prekid postupka

Odbor JURI, koji je nadležan za to pitanje, obavijestio je predsjednika da, imajući u vidu izbor Marine Le Pen u francusku Nacionalnu skupštinu, zahtjev za ukidanje imuniteta koji je najavljen na plenarnoj sjednici od 26. travnja 2017. (točka 6 zapisnika od 26.4.2017.) nije više relevantan s obzirom na to da Marine Le Pen više nema pravo na imunitet u skladu s Protokolom o povlasticama i imunitetima Europske unije. Stoga je postupak za ukidanje imuniteta obustavljen.

Govorio je Bruno Gollnisch o utemeljenosti te odluke (Predsjednik ga je pozvao da se obrati Odboru JURI).


8. Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta

Gabriele Zimmer, predsjednica kluba zastupnika GUE/NGL, predstavila je zathjev za zaštitu privilegija i imuniteta zastupnice Eleonore Forenze u vezi s incidentom koji joj se dogodio na prosvjedu tijekom sastanak na vrhu skupine G20 u Hamburgu 8. srpnja 2017.

U skladu s člankom 9 stavkom 1 Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


9. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD i ENF primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor EMPL: Dennis Radtke umjesto Sven Schulze

Izaslanstvo za odnose s Korejskim polutokom: Dennis Radtke

Odbor JURI: Francis Zammit Dimech

Izaslanstvo za odnose s Palestinom: Francis Zammit Dimech

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran: Francis Zammit Dimech

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Rusije: Jude Kirton-Darling umjesto Therese Griffin

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Andske zajednice: Theresa Griffin umjesto Jude Kirton-Darling

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Theresa Griffin umjesto Jude Kirton-Darling

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a: Doru-Claudian Frunzulică

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Rusije: Rebecca Harms umjesto Jakopa Dalundea

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Moldove: Jakop Dalunde više nije član.

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Jakop Dalunde više nije član.

Odbor ITRE: Jonathan Bullock

Odbor IMCO: Stuart Agnew umjesto Margot Parker

Odbor REGI: Paul Nuttall umjesto Jima Carvera

Odbor AFET: Jean-Luc Schaffhauser

Odbor DEVE: Jean-Luc Schaffhauser

Odbor INTA: France Jamet

Odbor ITRE: Christelle Lechevalier umjesto Jean-Luca Schaffhausera

Izaslanstvo za odnose sa Švicarskom i Norveškom, u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda te u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP): France Jamet umjesto Sophie Montel

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Mercosura: Sophie Montel

Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom: Christelle Lechevalier umjesto Jean-Luca Schaffhausera

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Jean-Luc Schaffhauser

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Sophie Montel.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


10. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.d Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor EMPL, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Izvjestitelj: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- Odbor EMPL, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Izvjestiteljica: Anne Sander (A8-0273/2017)

- Odbor EMPL, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEC) br. 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Odbor ECON, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Izvjestitelj: Peter Simon (A8-0255/2017)

- Odbor ENVI, na temelju izvješća o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Izvjestitelj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- Odbor AFET, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 230/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Izvjestitelj: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći utorka 12. rujna 2017., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


11. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 13. rujna 2017. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Nadležni odbor dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

- Ispravak P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog na prvom čitanju 6. srpnja 2017. s ciljem donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamentai Vijeća o Fondu za održivi razvoj (EFOR) i uspostavljanju jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - Odbor BUDG, Odbor AFET, Odbor DEVE

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ovaj se ispravak smatra prihvaćenim, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag najkasnije 24 sata nakon te obavijesti ne zahtijevaju glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


13. Delegirani akti i provedbene mjere (članak 105. stavak 6. i članak 106. stavak 4. točka (d) Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na:

- preporuka Odbora PECH o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 12. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu raspodjele sredstava u okviru izravnog upravljanja po ciljevima integrirane pomorske politike i zajedničke ribarstvene politike (C(2017)03881 ; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor na preporuku, ona će se smatrati prihvaćenom. U suprotnom, stavit će se na glasovanje.

Preporuka je dostupna na stranica Europarl tijekom trajanja sjednice.


14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG, CONT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG, CONT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

CULT, LIBE, IMCO

- Prijedlog preporuke za odluku Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AFCO

- Prijedlog uredbe Vijeća o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Grčkoj (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Hrvatske, Nizozemske, Portugala i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup San Marina Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Rumunjske da u interesu Europske unije prihvati pristup Čilea, Islanda i Bahama Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za osiguranje financiranja za Europski fond za održivi razvoj (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

DEVE, AFET

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa (2014.–2020.) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 138. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Odborom regija.

Predsjednik će se u skladu s člankom 304. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni priloga A Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe(EU) br. 1380/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o kumulaciji podrijetla između Europske unije, Švicarske Konfederacije, Kraljevine Norveške i Republike Turske u okviru općeg sustava povlastica (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Švicarske Konfederacije o kumulaciji podrijetla između Europske unije, Švicarske Konfederacije, Kraljevine Norveške i Republike Turske u okviru općeg sustava povlastica (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju tvari N fenil N [1 (2 feniletil)piperidin 4 il]furan 2 karboksamida (furanilfentanila) kontrolnim mjerama (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Nacrt odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, INTA

- Nacrt izmjene proračuna br. 3 za opći proračun za 2017.: povećanje proračunskih sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih radi smanjenja nezaposlenosti mladih diljem Europske unije i ažuriranje planova radnih mjesta decentralizirane agencije ACER i zajedničkog poduzeća SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- Nacrt izmjene proračuna br. 4 za opći proračun za 2017. priložen prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije za pružanje pomoći Italiji(11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

2) izvješća parlamentarnih odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89 te uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - TRAN - izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao izmjeni Uredbe (EZ) br. 1059/2003 u pogledu prostornih tipologija (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - REGI - izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - INTA - izvjestitelj: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Izvješće o provedbi Direktive 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima („Direktiva o mirenju”) (2016/2066(INI)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih radnika (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Izvješće o političkim odnosima EU-a s Indijom (2017/2025(INI)) - AFET - izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Izvješće o političkim odnosima EU-a s ASEAN-om (2017/2026(INI)) - AFET - izvjestitelj: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EZ (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - EMPL - CULT - izvjestitelj: Thomas Mann - izvjestitelj: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Izvješće o korupciji i ljudskim pravima u trećim zemljama (2017/2028(INI)) - AFET - izvjestitelj: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - EMPL - izvjestitelj: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Izvješće o Svemirskoj strategiji za Europu (2016/2325(INI)) - ITRE - izvjestiteljica: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Izvješće o zatvorskim sustavima i uvjetima u zatvorima (2015/2062(INI)) - LIBE - izvjestiteljica: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Izvješće o daljnjem akademskom obrazovanju i obrazovanju na daljinu kao dijelu europske strategije cjeloživotnog učenja (2016/2142(INI)) - CULT - izvjestitelj: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - ENVI - izvjestitelj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - INTA - izvjestitelj: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - ECON - izvjestitelj: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - INTA - izvjestitelj: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijećao sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - INTA - izvjestiteljica: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - ENVI - izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM)) - JURI - izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Republike Islanda, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora (ECAA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - TRAN - izvjestitelj: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 230/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - AFET - izvjestitelj: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - ENVI - izvjestitelj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 676/2007 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - PECH - izvjestiteljica: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (2017/2029(INI)) - AFET - izvjestiteljica: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Privremeno izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, od strane Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - LIBE - FEMM - : Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - izvjestiteljica: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Izvješće s preporukom Europskog parlamentaVijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o pregovorima oko modernizacije trgovinskoga stupa Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea (2017/2057(INI)) - INTA - izvjestiteljica: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Izvješće o političkim odnosima EU-a s Latinskom Amerikom (2017/2027(INI)) - AFET - izvjestitelj: Javi López (A8-0268/2017)

- Izvješće o utjecaju međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (2016/2301(INI)) - INTA - izvjestiteljica: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Izvješće o borbi protiv kiberkriminaliteta (2017/2068(INI)) - LIBE - izvjestiteljica: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - EMPL - izvjestitelj: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEC) br. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - EMPL - izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Izvješće o novom programu vještina za Europu (2017/2002(INI)) - EMPL - CULT - izvjestiteljica: Martina Dlabajová - izvjestitelj: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - INTA - izvjestiteljica: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2017/002 FI Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 4/2017 Europske unije za financijsku godinu 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 3/2017 Europske unije za financijsku godinu 2017. o povećavanju proračunskih sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih kako bi se smanjila nezaposlenost mladih diljem Europske unije i ažuriranju planova radnih mjesta decentralizirane agencije ACER i zajedničkog poduzeća SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Izvješće o provedbenoj odluci Vijeća o podvrgavanju tvari N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamida (akriloilfentanila) kontrolnim mjerama (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - LIBE - izvjestitelj: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000062/2017) koje je Komisiji u ime Odbora CULT postavila Petra Kammerevert: Budućnost programa Erasmus + (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)

Podnesena su dulja zastupnička pitanja za pisani odgovor s raspravom (članak 130.b Poslovnika):

—   (O-000061/2017) koje su Komisiji u ime Kluba zastupnika EFDD-a postavili Beatrix von Storch i Robert Jarosław Iwaszkiewicz: Ukidanje agencije UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017) koje su Komisiji postavili Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel i Enrique Guerrero Salom: Požari u Europskoj uniji ovoga ljeta (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnog zasjedanja u prosincu 2016., prvog i drugog zasjedanja u ožujku 2017., prvog i drugog zasjedanja u travnju 2017., prvog i drugog zasjedanja u svibnju 2017. i zasjedanja u lipnju 2017. dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


18. Plan rada

Podijeljen je konačni nacrt dnevnog reda plenarne sjednice u rujnu 2017. (PE 608.828/PDOJ). Prijedloga izmjena nije bilo.

Time je utvrđen plan rada.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica


19. Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (rasprava)

Privremeno izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, od strane Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt predstavili su izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Jiří Maštálka (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Barbara Matera u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostadinka Kuneva u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margot Parker u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska i Csaba Sógor.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan i Anna Hedh, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Anna Maria Corazza Bildt.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek i Nicola Caputo.

Govorili su: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.14 zapisnika od 12.9.2017..


20. Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017- 2017/0017(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling predstavila je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Werner Langen (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Jacqueline Foster (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN) i Peter Liese u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: Seb Dance u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux i Damiano Zoffoli.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini i Notis Marias.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Julie Girling.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika od 13.9.2017..


21. Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins predstavio je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Florent Marcellesi (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Marisa Matias (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Franc Bogovič (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Peter Liese u ime Kluba zastupnika PPE-a, Paul Brannen u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Benedek Jávor u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i José Inácio Faria.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė i Petri Sarvamaa.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Norbert Lins.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika od 13.9.2017..


22. Sastav izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika ECR-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Izaslanstvo za odnose s Iranom: Bas Belder

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


23. Transparentnost, odgovornost i integritet u institucijama EU-a (kratko predstavljanje)

Izvješće o transparentnosti, odgovornosti i integritetu u institucijama EU-a [2015/2041(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward i Stanislav Polčák.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika od 14.9.2017..


24. Svemirska strategija za Europu (kratko predstavljanje)

Izvješće o Svemirskoj strategiji za Europu [2016/2325(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Georgios Epitideios.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika od 12.9.2017..


25. Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (kratko predstavljanje)

Izvješće o utjecaju međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance [2016/2301(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.15 zapisnika od 12.9.2017..


26. Daljnje akademsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja (kratko predstavljanje)

Izvješće o daljnjem akademskom obrazovanju i obrazovanju na daljinu kao dijelu europske strategije cjeloživotnog učenja [2016/2142(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec i Seán Kelly.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika od 12.9.2017..


27. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský i Seán Kelly.


28. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 608.828/OJMA).


29. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:00 h.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Glavni tajnik

Potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti