Indiċi 
Minuti
PDF 279kWORD 84k
It-Tnejn, 11 ta' Settembru 2017 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Eżami tal-kompatibbiltà ta' missjoni fdata f'idejn Membru
 7.Talba għat-tneħħija tal-immunità – tmiem tal-proċedura
 8.Talba għall-ħarsien tal-immunità
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 10.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 105(6) u Artikolu 106(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Dokumenti mressqa
 15.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 16.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 17.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 18.Ordni tal-ħidma
 19.Adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (dibattitu)
 20.Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 ***I (dibattitu)
 21.Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 ***I (dibattitu)
 22.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 23.It-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE (preżentazzjoni qasira)
 24.Strateġija Spazjali għall-Ewropa (preżentazzjoni qasira)
 25.L-impatt tal-kummerċ internazzjonali u tal-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali (preżentazzjoni qasira)
 26.Edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja (preżentazzjoni qasira)
 27.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.


2. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President ikkundanna l-attentati terroristiċi li laqtu dan l-aħħar bosta bliet tal-Ewropa u esprima s-solidarjetà tal-Parlament mal-vittmi tat-terroriżmu u tad-diżastri naturali reċenti.

Il-Parlament osserva minuta silenzju bħala tifkira tal-vittmi.

°
° ° °

Interventi ta':

—   Nicola Danti li tenna l-importanza tal-impenn tal-UE kontra t-tibdil fil-klima (il-President ingħaqad ma' kliemu),

—   Gianni Pittella fl-okkażjoni tal-anniversarju tal-mewt ta' Salvador Allende,

—   Franck Proust dwar l-uragan Irma, il-ġestjoni tad-diżastri naturali u r-rwol tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (il-President iċċara xi punti),

—   Sajjad Karim dwar id-destin taċ-ċittadini tal-UE residenti fir-Renju Unit u dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-Premju Sakharov,

—   James Carver, li kkummenta l-affermazzjonijiet li għamel Franck Proust (il-President iċċara xi punti), u

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio dwar it-terremot li dan l-aħħar heżżeż il-Messiku (il-President ingħaqad ma' kliemha).


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


4. Kompożizzjoni tal-Parlament

Petr Mach u Glenis Willmott irriżenjaw mill-mandat tagħhom bħala Membri tal-Parlament Ewropew b'effett mill-1 ta' Settembru u mit-3 ta' Ottubru 2017 rispettivament.

Skont l-Artikolu 4(1) u (2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata l-vakanza tas-siġġijiet ta' Petr Mach u ta' Glenis Willmot li tiddekorri mill-1 ta' Settembru u mit-3 ta' Ottubru 2017 rispettivament, u għarraf lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

°
° ° °

Mariya Gabriel inħatret bħala membru tal-Kummissjoni Ewropea b'effett mis-7 ta' Lulju 2017.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Ġermanja informaw li Herbert Reul inħatar bħala membru tal-gvern reġjonali tan-Nordrhein-Westfalen b'effett mis-7 ta' Lulju 2017.

L-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Franċiża informaw li Louis Aliot ġie elett bħala deputat fil-Parlament Franċiż b'effett mill-21 ta' Lulju 2017.

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropew informa li Ildikó Gáll-Pelcz inħatret bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri b'effett mill-1 ta' Settembru 2017.

Il-Parlament ħa nota, skont l-Artikolu 7(1) u (3) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot universali dirett, li dawn il-karigi huma inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew u kkonstata l-vakanza ta' dawn is-siġġijiet li tiddekorri mis-7 ta' Lulju, mill-21 ta' Lulju u mill-1 ta' Settembru 2017, rispettivament, u għarraf lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti ta' Malta, tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, tar-Renju Unit u tar-Repubblika Franċiża informaw bl-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet u Nosheena Mobarik b'effett mill-24 ta' Ġunju, mill-24 ta' Lulju, mill-1 ta' Awwissu, mill-21 ta' Lulju u mit-8 ta' Settembru 2017, minflok Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot u Ian Duncan, rispettivament.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tagħhom.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet u Nosheena Mobarik jieħdu posthom fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikunu għamlu d-dikjarazzjoni li huma ma għandhom ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


5. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jiddikjara validi l-mandati ta' John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn u John Howarth.


6. Eżami tal-kompatibbiltà ta' missjoni fdata f'idejn Membru

Waqt il-laqgħa tat-12 ta' Lulju 2017, il-Kumitat JURI pproċeda, skont l-Artikolu 4(5) tar-Regoli ta' Proċedura, bl-eżami tal-kompatibbiltà mal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 tal-missjoni temporanja fdata mill-Prim Ministru ta' Franza f'idejn Arnaud Danjean dwar it-tnedija tal-elaborazzjoni ta' rieżami strateġiku tad-difiża u tas-sigurtà nazzjonali, u ddeċieda li kien kompatibbli mal-Att.


7. Talba għat-tneħħija tal-immunità – tmiem tal-proċedura

Il-Kumitat JURI, kompetenti f'dan il-qasam, informa lill-President li, wara li tqieset l-elezzjoni ta' Marine Le Pen fl-Assemblea Nazzjonali Franċiża, it-talba għat-tneħħija tal-immunità tagħha, imħabbra fil-plenarja tas-26 ta' April 2017 (punt 6 tal-Minuti ta' 26.4.2017) m'għadhiex valida peress li Marine Le Pen m'għadhiex tibbenefika mill-immunità mogħtija grazzi għall-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea. Din il-proċedura għat-tneħħija tal-immunità hija għalhekk mitmuma.

Intervent ta': Bruno Gollnisch dwar il-leġittimità ta' din id-deċiżjoni. (Il-President stiednu jirrikorri għand il-Kumitat JURI).


8. Talba għall-ħarsien tal-immunità

Gabriele Zimmer, President tal-Grupp GUE/NGL, ressqet talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Eleonora Forenza, Membru tal-Parlament, minħabba inċident li seħħ lil din tal-aħħar wara d-dimostrazzjoni li saret fir-rigward tal-G20 f'Ħamburg fit-8 ta' Lulju 2017.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


9. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mingħand il-Gruppi PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD u ENF il-ħatriet għan-nomini li ġejjin:

Kumitat EMPL: Dennis Radtke minflok Sven Schulze

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana: Dennis Radtke

Kumitat JURI: Francis Zammit Dimech

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Palestina: Francis Zammit Dimech

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran: Francis Zammit Dimech

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja: Jude Kirton-Darling minflok Theresa Griffin

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Komunità Andina: Theresa Griffin minflok Jude Kirton-Darling

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Theresa Griffin minflok Jude Kirton-Darling

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari CARIFORUM-KE: Doru-Claudian Frunzulică

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja: Rebecca Harms minflok Jakop Dalunde

Delegazzjoni għall-Kumitat għall-Kooperazzjoni Parlamentari bejn l-UE u l-Moldova : Jakop Dalunde ma baqax membru

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest: Jakop Dalunde ma baqax membru

Kumitat ITRE: Jonathan Bullock

Kumitat IMCO: Stuart Agnew minflok Margot Parker

Kumitat REGI: Paul Nuttall minflok Jim Carver

Kumitat AFET: Jean-Luc Schaffhauser

Kumitat DEVE: Jean-Luc Schaffhauser

Kumitat INTA: France Jamet

Kumitat ITRE: Christelle Lechevalier minflok Jean-Luc Schaffhauser

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżvizzera u n-Norveġja, għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Iżlanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE): France Jamet minflok Sophie Montel

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Mercosur: Sophie Montel

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina: Christelle Lechevalier minflok Jean-Luc Schaffhauser

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: Jean-Luc Schaffhauser

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Sophie Montel.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


10. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar id-deċiżjonijiet ta' diversi Kumitati biex jidħlu f'negozjati interistituzzjonali, bi qbil mal-Artikolu 69c(1) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Kumitat EMPL, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Rapporteur: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- Kumitat EMPL, abbażi tar-rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Rapporteure: Anne Sander (A8-0273/2017)

- Kumitat EMPL, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol (Eurofound), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Kumitat ECON, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar il-proporzjon ta' ingranaġġ, il-proporzjon ta' ffinanzjar stabbli nett, rekwiżiti għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli, riskju ta' kreditu tal-kontroparti, riskju tas-suq, skoperturi għal kontropartijiet ċentrali, skoperturi għal impriżi ta' investiment kollettiv, skoperturi kbar, rekwiżiti ta' rappurtar u divulgar u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Rapporteur: Peter Simon (A8-0255/2017)

- Kumitat ENVI, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 87/217/KEE tal-Kunsill, id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE u d-Direttiva tal-Kunsill 94/63/KE f'dak li għandu x'jaqsam mar-regoli ta' proċedura fir-rappurtar fil-qasam tal-ambjent u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Rapporteur: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- Kumitat AFET, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 230/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument li jikkontribwixxi għall-istabbilità u l-paċi (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Bi qbil mal-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura, Membri jew grupp(i) politiku/ċi li jilħqu tal-inqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofsillejl ta' għada, it-Tlieta 12 ta' Settembru 2017, li deċiżjoni ta' kumitat li tkun se tidħol f'negozjati titqiegħed għall-votazzjoni.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


11. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa 13 ta' Settembru 2017 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi temporanji għall-Ukrajna li jissupplimentaw il-konċessjonijiet kummerċjali disponibbli taħt il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskambju transfruntier bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi ta’ kopji b’format aċċessibbli ta’ ċerti xogħlijiet jew materjal ieħor protett bid-dritt tal-awtur u bi drittijiet relatati għall-ġid tal-persuni għomja, b’diżabbiltà fil-vista jew li b’xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti użi permessi ta’ ċerti xogħlijiet u materjal ieħor protett bid-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati għall-ġid tal-persuni għomja, b’diżabbiltà fil-vista jew li b’xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat u li temenda d-Direttiva 2001/29/KE dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 445/2014/UE li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni għall-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitat responsabbli ressaq din ir-rettifika ta' test approvat mill-Parlament Ewropew:

- Rerrifika P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-6 ta' Lulju 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - Kumitat BUDG, Kumitat AFET, Kumitat DEVE

Skont l-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika titqies li tkun ġiet approvata, ħlief jekk, sa mhux aktar tard minn 24 siegħa, issir talba minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx biex jittieħed vot fuqha.

Ir-rettifika hija disponibbli fuq is-sit Europarl għal kemm iddum din is-sessjoni parzjali.


13. Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 105(6) u Artikolu 106(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)

Bi qbil mal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għarraf lill-President tal-Parlament li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni fil-konfront ta':

- ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat PECH li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament delegat tal-Kummissjoni tat-12 ta' Ġunju 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mad-distribuzzjoni tal-fondi taħt ġestjoni diretta fost l-objettivi tal-Politika Marittima Integrata u l-Politika Komuni tas-Sajd (C(2017)03881 ; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Jekk ma jkunx hemm oppożizzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni min-naħa ta' grupp politiku jew numru ta' Membri li jilħaq tal-inqas il-minimu meħtieġ fi żmien 24 siegħa, din titqies approvata. Fil-każ kuntrarju, din titressaq għall-votazzjoni.

Ir-rakkomandazzjoni hija disponibbli fuq Europarl għall-perjodu kollu ta' din is-sessjoni plenarja.


14. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' CCPs u r-rekwiżiti għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

BUDG, CONT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta' informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta' pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (TCN) biex tissupplimenta s-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali (is-sistema ECRIS-TCN) u tkun ta' sostenn għaliha u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

BUDG, CONT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-importazzjoni ta' beni kulturali (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

CULT, LIBE, IMCO

- Proposta għal rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

AFCO

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija fil-Greċja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija u r-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Panama, tal-Urugwaj, tal-Kolombja u ta’ El Salvador mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Kroazja, lin-Netherlands, lill-Portugall u lir-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni ta' San Marino mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lil-Lussemburgu u lir-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Georgia u tal-Afrika t'Isfel mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Rumanija biex taċċetta, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni taċ-Ċilì, tal-Iżlanda u tal-Bahamas mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà biex tipprovdi l-finanzjament għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

DEVE, AFET

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1295/2013 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
F'konformità mal-Artikolu 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand dwar il-kooperazzjoni u l-assistenza amministrattiva reċiproka f'materji doganali (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

irriferut

responsabbli:

INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jissostitwixxi l-Anness A għar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta' insolvenza (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

irriferut

responsabbli:

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

PECH

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera, ir-Renju tan-Norveġja u r-Repubblika tat-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

irriferut

responsabbli:

INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera, ir-Renju tan-Norveġja u r-Repubblika tat-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

irriferut

responsabbli:

INTA

- Abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tissoġġetta lill-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]furan-2-karbossammid (furanilfentanil) għal miżuri ta' kontroll (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konkluzjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri, tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Użbekistan, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

irriferut

responsabbli:

AFET

opinjoni:

DEVE, INTA

- Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 li jżid ir-riżorsi baġitarji tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ bil-għan li jitnaqqas il-qgħad fost iż-żgħażagħ madwar l-Unjoni Ewropea u li jkunu aġġornati t-tabelli tal-persunal tal-aġenzija deċentralizzata ACER u l-Impriża Konġunta SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2017 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 li jakkumpanja l-proposta li jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (11813/2017 - C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

REGI

2) mill-kumitati parlamentari, rapporti

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1101/89, u r-Regolamenti (KE) Nru 2888/2000 u (KE) Nru 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 fir-rigward tat-tipoloġiji territorjali (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1036 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament (UE) 2016/1037 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2008 dwar ċerti aspetti tal-medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali (id-"Direttiva dwar il-Medjazzjoni") (2016/2066(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet tad-dħul u tar-residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' impjieg b'ħiliet għolja (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Rapport dwar ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (2017/2025(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Rapport dwar ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN (2017/2026(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas komuni għall-għoti ta' servizzi aħjar għall-ħiliet u l-kwalifiki (Europass), u li tħassar id-Deċiżjoni 2241/2004/KE (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - Kumitat EMPL - Kumitat CULT - Rapporteur: Thomas Mann - Rapporteur: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar standards għall-kwalifika ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali, għal status uniformi għar-rifuġjati jew għal persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE tal-25 ta' Novembru 2003 dwar l-istatus ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti fit-tul (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Rapport dwar il-korruzzjoni u d-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (2017/2028(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta' dejta fuq livell individwali miġbura minn kampjuni (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Rapport dwar Strateġija Spazjali għall-Ewropa (2016/2325(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Rapport dwar is-sistemi penitenzjarji u l-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet (2015/2062(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Rapport dwar edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja (2016/2142(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 87/217/KEE tal-Kunsill, id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE u d-Direttiva tal-Kunsill 94/63/KE f'dak li għandu x'jaqsam mar-regoli ta' proċedura fir-rappurtar fil-qasam tal-ambjent u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar il-proporzjon ta' ingranaġġ, il-proporzjon ta' ffinanzjar stabbli nett, rekwiżiti għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli, riskju ta' kreditu tal-kontroparti, riskju tas-suq, skoperturi għal kontropartijiet ċentrali, skoperturi għal impriżi ta' investiment kollettiv, skoperturi kbar, rekwiżiti ta' rappurtar u divulgar u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda li jikkonċerna preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċilì dwar il-kummerċ ta' prodotti organiċi (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jitkomplew il-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u ssir il-preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim multilaterali bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ir-Repubblika tal-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Kroazja, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Repubblika tal-Iżlanda, ir-Repubblika tal-Montenegro, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Serbja, u l-Missjoni ta' Amministrazzjoni Temporanja tan-Nazzjonijiet Uniti fil-Kosovo dwar l-Istabbiliment ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea (ECAA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 230/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument li jikkontribwixxi għall-istabbilità u l-paċi (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Rapport dwar l-esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (2017/2029(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Rapport interim dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, mill-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - Kumitat LIBE - Kumitat FEMM - Rapporteur: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar in-negozjati rigward il-modernizzazzjoni tal-pilastru tal-kummerċ tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì (2017/2057(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Rapport dwar ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (2017/2027(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Javi López (A8-0268/2017)

- Rapport dwar l-impatt tal-kummerċ internazzjonali u l-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali (2016/2301(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Rapport dwar il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità (2017/2068(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol (Eurofound), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Rapport dwar aġenda ġdida għall-ħiliet għall-Ewropa (2017/2002(INI)) - Kumitat EMPL - Kumitat CULT - Rapporteur: Martina Dlabajová - Rapporteur: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tat-Tielet Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Kroazja (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Finlandja – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2017 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 li jakkumpanja l-proposta li jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 li jżid ir-riżorsi baġitarji tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ bil-għan li jitnaqqas il-qgħad fost iż-żgħażagħ madwar l-Unjoni Ewropea u li jkunu aġġornati t-tabelli tal-persunal tal-aġenzija deċentralizzata ACER u l-Impriża Konġunta SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tissottoponi N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilammid (akriloilfentanil) għal miżuri ta' kontroll (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsija orali għal tweġiba orali li ġejja tressqet mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   (O-000062/2017) imressqa minn Petra Kammerevert, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: Il-futur tal-Programm Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)

L-interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b’dibattitu li ġejjin ġew depożitati (Artikolu 130(b) tar-Regoli ta' Proċedura)

—   (O-000061/2017) imressqa minn Beatrix von Storch u Robert Jarosław Iwaszkiewicz f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Abolizzjoni tal-UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017) imressqa minn Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel u Enrique Guerrero Salom, lill-Kummissjoni: Nirien fl-Unjoni Ewropea dan is-sajf (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Diċembru 2016, Marzu I u II 2017, April I u II 2017, Mejju I u II 2017 u Ġunju 2017 huma disponibbli fuq is-sit Europarl.


18. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda tas-sessjoni plenarja ta' Settembru 2017 (PE 608.828/PDOJ) tqassam. Ma ġiet proposta l-ebda modifika.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President


19. Adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (dibattitu)

Rapport interim dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, mill-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy u Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy u Anna Maria Corazza Bildt ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jiří Maštálka (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Barbara Matera f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska u Csaba Sógor.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta': Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan u Anna Hedh, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anna Maria Corazza Bildt.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek u Nicola Caputo.

Interventi ta': Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy u Anna Maria Corazza Bildt.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.14 tal-Minuti ta' 12.9.2017.


20. Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jitkomplew il-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u ssir il-preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Werner Langen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Jacqueline Foster (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN) u Peter Liese f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Interventi ta': Seb Dance f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux u Damiano Zoffoli.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini u Notis Marias.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Julie Girling.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.7 tal-Minuti ta' 13.9.2017.


21. Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Florent Marcellesi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Marisa Matias (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Franc Bogovič (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Paul Brannen f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska u José Inácio Faria.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė u Petri Sarvamaa.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Norbert Lins.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 tal-Minuti ta' 13.9.2017.


22. Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talba ta' ħatra li ġejja mill-Grupp ECR:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran: Bas Belder

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


23. It-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar it-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE [2015/2041(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.13 tal-Minuti ta' 14.9.2017.


24. Strateġija Spazjali għall-Ewropa (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar Strateġija Spazjali għall-Ewropa [2016/2325(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 tal-Minuti ta' 12.9.2017.


25. L-impatt tal-kummerċ internazzjonali u tal-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-impatt tal-kummerċ internazzjonali u l-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali [2016/2301(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 7.15 tal-Minuti ta' 12.9.2017.


26. Edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja [2016/2142(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec u Seán Kelly.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 tal-Minuti ta' 12.9.2017.


27. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský u Seán Kelly.


28. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 608.828/OJMA).


29. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Skużati:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Avviż legali - Politika tal-privatezza