Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg

2. Hvalfangst i Norge (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000058/2017) af Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor og Eleonora Evi, for ENVI, til Kommissionen: Hvalfangst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Forhandlingen havde fundet sted den 6. juli 2017 (punkt 7 i protokollen af 6.7.2017).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Sirpa Pietikäinen, for PPE-Gruppen, Renata Briano, for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker, for ECR-Gruppen, Catherine Bearder, for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp, for GUE/NGL-Gruppen, Keith Taylor, for Verts/ALE-Gruppen og Eleonora Evi, for EFDD-Gruppen, om hvaljagt i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 12.9.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik