Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. september 2017 - Strasbourg

2. Vaalapüük Norras (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000058/2017), mille esitasid Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ja Eleonora Evi ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Vaalapüük Norras (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Arutelu toimus 6. juulil 2017 (6.7.2017 protokolli punkt 7).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Sirpa Pietikäinen fraktsiooni PPE nimel, Renata Briano fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel vaalapüügi kohta Norras (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Hääletus: 12.9.2017 protokollipunkt 7.13.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika