Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 12. septembris - Strasbūra

2. Vaļu medības Norvēģijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000058/2017) un kuru uzdeva Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Komisijai: Vaļu medības Norvēģijā (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017).

Debates notika 2017. gada 6. jūlijā (6.7.2017. protokola 7. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā, Renata Briano S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā un Eleonora Evi EFDD grupas vārdā – par vaļu medībām Norvēģijā (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Balsojums: 12.9.2017. protokola 7.13. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika