Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 september 2017 - Straatsburg

2. Walvisjacht in Noorwegen (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000058/2017) van Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor en Eleonora Evi, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: De walvisvangst in Noorwegen (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Het debat heeft op 6 juli 2017 plaatsgevonden (punt 7 van de notulen van 6.7.2017).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, Renata Briano, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie en Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, over de walvisvangst in Noorwegen (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 12.9.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid