Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg

2. Vânătoarea de balene în Norvegia (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000058/2017) adresată de Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Vânătoarea de balene în Norvegia (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Dezbaterea a avut loc la 6 iulie 2017 (punctul 7 al PV din 6.7.2017).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Renata Briano, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE și Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, referitoare la vânătoarea de balene în Norvegia (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Vot: punctul 7.13 al PV din 12.9.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate