Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 12. september 2017 - Strasbourg

2. Kitolov na Norveškem (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000058/2017), ki so ga postavili Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor in Eleonora Evi, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Kitolov na Norveškem (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Razprava je potekala 6. julija 2017 (točka 7 zapisnika z dne 6.7.2017).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Sirpa Pietikäinen, v imenu skupine PPE, Renata Briano, v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker, v imenu skupine ECR, Catherine Bearder, v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp, v imenu skupine GUE/NGL, Keith Taylor, v imenu skupine Verts/ALE in Eleonora Evi, v imenu skupine EFDD, o kitolovu na Norveškem (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika z dne 12.9.2017.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov