Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0287(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0181/2017

Předložené texty :

A8-0181/2017

Rozpravy :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Hlasování :

PV 12/09/2017 - 7.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0326

Zápis
Úterý, 12. září 2017 - Štrasburk

3. Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Předsedající přivítala Mariyi Gabrielovou, která se poprvé zúčastní rozpravy jako komisařka.

Carlos Zorrinho uvedl zprávu.

Vystoupila Mariya Gabriel (členka Komise).

Vystoupili: Claudia Țapardel (zpravodajka výboru TRAN), Anne Sander za skupinu PPE, Dan Nica za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, Jonathan Bullock za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer a Fernando Ruas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir a Nicola Caputo.

Vystoupili: Mariya Gabriel a Carlos Zorrinho.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 12.9.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí