Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0287(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0181/2017

Indgivne tekster :

A8-0181/2017

Forhandlinger :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Afstemninger :

PV 12/09/2017 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0326

Protokol
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg

3. Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Formanden bød Mariya Gabriel velkommen til sin første forhandling i egenskab af kommissær.

Carlos Zorrinho forelagde betænkningen.

Indlæg af Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Claudia Țapardel (ordfører for udtalelse fra TRAN), Anne Sander for PPE-Gruppen, Dan Nica for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer og Fernando Ruas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir og Nicola Caputo.

Talere: Mariya Gabriel og Carlos Zorrinho.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 12.9.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik