Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0287(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0181/2017

Esitatud tekstid :

A8-0181/2017

Arutelud :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Hääletused :

PV 12/09/2017 - 7.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0326

Protokoll
Teisipäev, 12. september 2017 - Strasbourg

3. Internetiühenduse edendamine maapiirkondades ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Juhataja tervitas Mariya Gabrieli esimese arutelu puhul, milles ta osaleb volinikuna.

Carlos Zorrinho tutvustas raportit.

Sõna võttis Mariya Gabriel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Claudia Țapardel (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Anne Sander fraktsiooni PPE nimel, Dan Nica fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer ja Fernando Ruas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Mariya Gabriel ja Carlos Zorrinho.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2017 protokollipunkt 7.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika