Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0287(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0181/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0181/2017

Keskustelut :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Äänestykset :

PV 12/09/2017 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0326

Pöytäkirja
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - Strasbourg

3. Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Puhemies toivotti tervetulleeksi Mariya Gabrielin ensimmäiseen keskusteluunsa komission jäsenenä.

Carlos Zorrinho esitteli mietinnön.

Mariya Gabriel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Claudia Țapardel (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anne Sander PPE-ryhmän puolesta, Dan Nica S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Bullock EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer ja Fernando Ruas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel ja Carlos Zorrinho.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2017, kohta 7.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö