Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0287(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0181/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0181/2017

Viták :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Szavazatok :

PV 12/09/2017 - 7.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0326

Jegyzőkönyv
2017. szeptember 12., Kedd - Strasbourg

3. Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Az elnök üdvözli Mariya Gabriel biztos asszonyt ebben a minőségében első vitáján.

Carlos Zorrinho előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Mariya Gabriel (a Bizottság tagja).

Felszólal: Claudia Țapardel (a TRAN bizottság véleményének előadója), Anne Sander, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dan Nica, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneleen Van Bossuyt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Bullock, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer és Fernando Ruas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir és Nicola Caputo.

Felszólal: Mariya Gabriel és Carlos Zorrinho.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.12-i jegyzőkönyv, 7.11. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat