Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0287(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0181/2017

Texte depuse :

A8-0181/2017

Dezbateri :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Voturi :

PV 12/09/2017 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0326

Proces-verbal
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg

3. Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Președinta i-a urat bun venit dnei Mariya Gabriel cu ocazia primei sale dezbateri în calitate de comisar.

Carlos Zorrinho și-a prezentat raportul.

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit: Claudia Țapardel (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Anne Sander, în numele Grupului PPE, Dan Nica, în numele Grupului S&D, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer și Fernando Ruas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir și Nicola Caputo.

Au intervenit: Mariya Gabriel și Carlos Zorrinho.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 12.9.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate