Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0287(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0181/2017

Predkladané texty :

A8-0181/2017

Rozpravy :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 12/09/2017 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0326

Zápisnica
Utorok, 12. septembra 2017 - Štrasburg

3. Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Predsedníčka privítala Mariyu Gabrielovú, ktorá sa na rozprave zúčastní prvýkrát ako komisárka.

Carlos Zorrinho uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Claudia Țapardel (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Anne Sander v mene skupiny PPE, Dan Nica v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer a Fernando Ruas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir a Nicola Caputo.

Vystúpili: Mariya Gabriel a Carlos Zorrinho.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 12.9.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia