Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0287(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0181/2017

Ingivna texter :

A8-0181/2017

Debatter :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Omröstningar :

PV 12/09/2017 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0326

Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

3. Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Talmannen hälsade Mariya Gabriel välkommen till hennes första debatt som ledamot av kommissionen.

Carlos Zorrinho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talare: Claudia Țapardel (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Anne Sander för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer och Fernando Ruas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir och Nicola Caputo.

Talare: Mariya Gabriel och Carlos Zorrinho.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 12.9.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy