Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0030(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0310/2016

Indgivne tekster :

A8-0310/2016

Forhandlinger :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Afstemninger :

PV 12/09/2017 - 7.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0327

Protokol
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg

4. Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Ruža Tomašić (ordfører for udtalelse fra REGI), Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Dan Nica for S&D-Gruppen, Edward Czesak for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Claude Turmes, Zoltán Balczó, løsgænger, András Gyürk, Martina Werner og Jaromír Kohlíček.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Tim Aker som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig og Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly og Zdzisław Krasnodębski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini og Nicola Caputo.

Talere: Miguel Arias Cañete og Jerzy Buzek.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 12.9.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik