Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0030(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0310/2016

Esitatud tekstid :

A8-0310/2016

Arutelud :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Hääletused :

PV 12/09/2017 - 7.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0327

Protokoll
Teisipäev, 12. september 2017 - Strasbourg

4. Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ruža Tomašić (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Krišjānis Kariņš fraktsiooni PPE nimel, Dan Nica fraktsiooni S&D nimel, Edward Czesak fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Christelle Lechevalier fraktsiooni ENF nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Claude Turmes, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), András Gyürk, Martina Werner ja Jaromír Kohlíček.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Tim Aker kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Paul Rübig ja Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly ja Zdzisław Krasnodębski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Jerzy Buzek.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2017 protokollipunkt 7.12.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika