Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0030(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0310/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0310/2016

Keskustelut :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Äänestykset :

PV 12/09/2017 - 7.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0327

Pöytäkirja
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - Strasbourg

4. Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ruža Tomašić (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Dan Nica S&D-ryhmän puolesta, Edward Czesak ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Claude Turmes, sitoutumaton Zoltán Balczó, András Gyürk, Martina Werner ja Jaromír Kohlíček.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Tim Aker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Paul Rübig ja Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly ja Zdzisław Krasnodębski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Jerzy Buzek.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2017, kohta 7.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö