Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0030(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0310/2016

Pateikti tekstai :

A8-0310/2016

Debatai :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Balsavimas :

PV 12/09/2017 - 7.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0327

Protokolas
Antradienis, 2017 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras

4. Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ruža Tomašić (REGI komiteto nuomonės referentė), Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu, Dan Nica S&D frakcijos vardu, Edward Czesak ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu (nesutiko, kad Claude Turmes pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, András Gyürk, Martina Werner ir Jaromír Kohlíček.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Tim Aker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Theurer), Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Paul Rübig ir Bill Etheridge), Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly ir Zdzisław Krasnodębski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Jerzy Buzek.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 12 protokolo 7.12 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika