Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0030(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0310/2016

Teksty złożone :

A8-0310/2016

Debaty :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Głosowanie :

PV 12/09/2017 - 7.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0327

Protokół
Wtorek, 12 września 2017 r. - Strasburg

4. Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Ruža Tomašić (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Edward Czesak w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claude'a Turmesa, Zoltán Balczó niezrzeszony, András Gyürk, Martina Werner i Jaromír Kohlíček.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tim Aker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga i Billa Etheridge'a, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly i Zdzisław Krasnodębski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Jerzy Buzek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 12.9.2017.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności