Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0030(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0310/2016

Texte depuse :

A8-0310/2016

Dezbateri :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Voturi :

PV 12/09/2017 - 7.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0327

Proces-verbal
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg

4. Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Ruža Tomašić (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE, Dan Nica, în numele Grupului S&D, Edward Czesak, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Claude Turmes, Zoltán Balczó, neafiliat, András Gyürk, Martina Werner și Jaromír Kohlíček.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Tim Aker care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig și Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly și Zdzisław Krasnodębski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini și Nicola Caputo.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Jerzy Buzek.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.12 al PV din 12.9.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate