Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - Strasbourg

5. Fiproniili-skandaali: elintarvikkeita ja rehuja koskevan EU:n nopean hälytysjärjestelmän parantaminen (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Fiproniili-skandaali: elintarvikkeita ja rehuja koskevan EU:n nopean hälytysjärjestelmän parantaminen (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Marc Tarabella ja Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo ja Tibor Szanyi.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica keskustelun kulusta ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö