Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. szeptember 12., Kedd - Strasbourg

5. A fipronil-botrány: az uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer javításának lehetőségei (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A fipronil-botrány: az uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer javításának lehetőségei (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, aki válaszol a következő képviselők három „carton bleu” kérdésére is: Molly Scott Cato, Marc Tarabella és Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska és Marc Tarabella.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo és Tibor Szanyi.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, a vita lefolyásáról, és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat