Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras

5. Fipronilo skandalas: kaip pagerinti ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: „Fipronilo skandalas: kaip pagerinti ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą“ (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Ivo Belet PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Diane James, Annie Schreijer-Pierik (taip pat atsakė į tris mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Molly Scott Cato, Marc Tarabella ir Doru-Claudian Frunzulică), Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska), Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica dėl diskusijų eigos ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika