Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 12. septembris - Strasbūra

5. Fipronila skandāls: kā uzlabot ES ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Fipronila skandāls: kā uzlabot ES ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā (2017/2825(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Ivo Belet PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Ulrike Müller ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, kas atbildēja arī uz trim zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Molly Scott Cato, Marc Tarabella un Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska un Marc Tarabella.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo un Tibor Szanyi.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica par debašu norisi un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika