Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 września 2017 r. - Strasburg

5. Skandal związany z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Skandal związany z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, która odpowiedziała również na trzy pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Marca Tarabellę i Doru-Claudiana Frunzulicę, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo i Tibor Szanyi.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, w sprawie przebiegu debaty, i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności