Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

6. Изявление на председателството
CRE

Председателят направи изказване, в което изтъкна ключовата роля на Парламента при посрещането на предизвикателствата, пред които са изправени Европа и нейните граждани, и очерта насоките на работата на Парламента до края на мандата.

°
° ° °

Изказа се Iratxe García Pérez относно съдбата на Lorena Enebral Pérez, кинезитерепевт на Международния комитет на червения кръст, убита вчера в Афганистан.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност