Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2132(INS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0503/2017

Внесени текстове :

B8-0503/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0318

Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург

7.2. Предложение за решение в съответствие с член 120 от Правилника за дейността на ЕП, с което се предлага назначаване на Симон Бусутил за член на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 120 от Правилника за дейността, от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, за предлагане за назначаване на Саймън Бузутил за член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 12.9.2017 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0318)

Правна информация - Политика за поверителност