Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2132(INS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0503/2017

Ingivna texter :

B8-0503/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/09/2017 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0318

Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

7.2. Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen från Pavel Svoboda, för utskottet JURI, med förslag om att utnämna Simon Busuttil till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 12.9.2017)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0318)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy