Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

7.3. Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)

Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2017/2833(RSO))

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2017)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου